Noord-Holland Catering
Cateraar feesten partijen
workshops

    

Bel ons!

++ 33 683 28 29 58

Contact


Gites La Picholine
Ilse Devrieze
Pascal De Backer
++ 33 683 28 29 58


setHandleInsertIntoDBField("Uw naam","naam"); # Je kunt hier met 'true' en 'false' aangeven of je wilt dat (een deel van) de gegevens in een MySQL database worden opgeslagen. $form->setHandleInsertIntoDB(false); # Als setHandleInsertIntoDB op 'true' staat, kun je hier de tabel aangeven, waar hij in moet komen. $form->setHandleInsertIntoDBTable("contact"); # Met deze functie kun je de action van het
-object aangeven. $form->setFormAction($_SERVER["SCRIPT_NAME"]); # Je kunt door 'false' en 'true' in te vullen aangeven of de inhoud wel/niet gecontrolleerd moet worden. $form->setHandleInputCheck(true); # Je kunt door 'false' en 'true' in te vullen aangeven of er bij het succesvol invullen van het formulier een email verzonden moet worden. $form->setHandleSendMail(true); # Als je setHandleSendMail op 'true' hebt gezet kun je hier resp. het emailadres invullen waar de email vandaan komt, het emailadres invullen waar de email naartoe moet, het emailadres waar evt. de cc naartoe moet en het onderwerp van het emailtje. //$form->setHandleMailFrom("info@webpositie.info"); $form->setHandleMailTo("giteslapicholine@gmail.com"); $form->setHandleMailCC("info@webpositie.info"); $form->setHandleMailSubject("Gites site FR formulier"); #$form->setHandleURLRedirect("http://www.webpositie.info/ok.html"); $form->setHandleCompleteText("
Le formulaire a été envoyé correctement. Merci!
"); $form->setHandleInputCheckError("
Le champs en rouge ne sont pas correct!
"); # Dit is een Style in CSS die gelijk voor alle linker kolommmen geldt. # Hiermee kun je ook de linker kolom breedte aangeven. $form->setLeftColumnStyle("vertical-align: top; width: 300px;"); # Dit zijn de tabel html-instellingen $form->setTableWidth("475px"); $form->setTableCellpadding(4); $form->setTableCellspacing(0); //$form->setTableAlign(""); # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / # # Hieronder de voorbeeld velden. Boven elk nieuw type veld staan resp. de parameters beschreven. # # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / # # 1 Veldnaam, # 2 Value (standaard waarde) # 3 Tekst op het scherm # 4 Verplicht of niet, selecteer text,email,postcode,telephone,url,letters,ipadres of number # 5 Maximale lengte # 6 CSS class # 7 Tabel kolom specifieke css style # 8 extra tekst achteraan # 9 evt breedte van veld in css style px, deze overuled altijd de standaard size # 10 evt breedte van veld in normale size $form->addText("* = Obligatory","","font-size: 18px; font-weight: bold;"); $form->addTextField("naam", "", "Nom", "", "", "", "", "", "200px", "16"); $form->addTextField("telefoon", "", "Telephone", "text", "", "", "", "*", "200px", ""); # $form->addTextField("telefoon", "", "Telefoon", "telephone", "", "formulier_input", "", "*", "200px", ""); # $form->addTextField("website", "", "Website", "", "", "", "", "", "200px", ""); # NB Value E-mail niet veranderen !! $form->addTextField("E-mail", "", "Email", "email", "", "", "", "*", "200px", ""); # 1 Tekst op het scherm # 2 CSS class # 3 Tabel kolom specifieke css style # 4 extra tekst achteraan # NB Deze werkt alleen als email is ingevuld !! # $form->addUserCC("Stuur mij een cc","","",""); # Dit genereert een lege rij in de tabel, dit vereist geen parameters. $form->addEmptyRow(); # Hiermee kan je een tekst op het scherm zetten. # 1 Tekst, # 2 CSS class, # 3 Tabel kolom specifieke css style # $form->addText("Onderwerp van uw vraag:","","font-size: 18px; font-weight: bold;"); # 1 Veldnaam # 2 Items in array-vorm / eerst value dan tekst # 3 De geselecteerde items # 4 De tekst op het scherm # 5 Of de dropdownlist meerdere keuzes mag hebben (true of false) # 6 Hoogte # 7 Veldbreedte # 8 CSS class # 9 Tabel kolom specifieke css style # 10 extra tekst achteraan # $form->addDropDownList("Onderwerp:", array( # "domein registreren" => "Domein registreren", # "hosting" => "Hosting", # "optimaliseren" => "Optimaliseren", # "positioneren" => "Positioneren", # "second opinion" => "Second opinion", # "opmerkingen" => "Opmerkingen" # ), # array(""), "Onderwerp:", false, "", "200px", "select", "", ""); # $form->addEmptyRow(); # 1 Veldnaam, # 2 Max Size in bytes # 3 Tekst op het scherm # 4 Array toegestane extensies # 5 Verplicht of niet, selecteer file # 6 CSS class # 7 Tabel kolom specifieke css style # 8 extra tekst achteraan # 9 evt breedte van veld in css style px, deze overuled altijd de standaard size # 10 evt breedte van veld in normale size $form->addAttachement("file1", "1000000", "Attachment?", array("jpg","jpeg","doc","pdf"), "", "", "", "", "200px",""); # evt. 2de of meerdere attachments # $form->addAttachement("file2", "1000000", "Attachement", array(), "file", "", "", "", "200px",""); # Hiermee kan je een tekst op het scherm zetten. # 1 Tekst, # 2 CSS class, # 3 Tabel kolom specifieke css style $form->addText("(Max 1MB )","","font-size: 10 px;"); $form->addEmptyRow(); # 1 Veldnaam # 2 Value (standaard waarde) # 3 De tekst op het scherm # 4 Verplicht of niet, selecteer text,email of number # 5 cols # 6 rows # 7 CSS class # 8 Tabel kolom specifieke css style # 9 Extra informatie erachter $form->addTextarea("opmerkingen","Demande de disponibilite...","Commentaire:","text",40,7, "", "", ""); # Extra controle bij invullen script. Het antwoordt moet 4 zijn $form->addTextField("Security code", "", "Comment est 3 + 1", "security", "1", "", "", " (* = obligatory)", "", "1"); $form->addEmptyRow(); # Verstuur en annuleer buttons # 1 Verzend tekst # 2 Annuleer tekst # 3 CSS class # 4 Tabel kolom specifieke css style $form->addButtons("Submission","Encore","",""); # Deze functie zorgt dat alles naar de browser wordt gestuurd. $form->output(); # Als je de onderstaande functie uitvoert, krijg je de SQL te zien die de MySQL tabel aanmaakt. Deze kun je dan uitvoeren in bijvoorbeeld PhpMyAdmin. #$form->output_table_structure(); ?>
 
  sitemap